TENSHIN SHODEN KATORI SHINTO RYU KYO MIZU KAN DOJO (Calligrafia donata al dojo dal maestro Hatakeyama Goro)